Tin Tổng Hợp

Kỹ Thuật Xây Dựng Là Gì? Cách Phân Loại Cấp Công Trình Dân Dụng

Tòa nhà là gì? Thông tư quy định gì về việc cấp công trình độ sơ cấp, trung cấp và đại học kỹ thuật dân dụng? Đây là câu hỏi được nhiều công ty, kỹ sư xây dựng đặt ra trong quá trình làm hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp, lập hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân. Bạn có muốn biết các công trình dân dụng được phân chia như thế nào không? Tiêu chí nào dùng để phân loại công trình dân dụng. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Kỹ thuật xây dựng là gì?

Trước khi tìm hiểu cách phân loại công trình dân dụng và các quy định trong phân loại công trình dân dụng, chúng ta cần hiểu công trình dân dụng là gì?

Công trình dân dụng là công việc xây dựng, bao gồm nhà ở, nhà ở và công trình công cộng.

Nhà ở bao gồm chung cư và nhà biệt lập

Công trình công cộng bao gồm: công trình văn hóa; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương mại, dịch vụ; nhà xưởng; khách sạn, nhà nghỉ; dịch vụ giao thông; nhà phục vụ viễn thông, đài phát thanh, truyền hình; công trình.

cap-cong-trinh-1-a-themorningcity-com-vn

Công trình dân dụng

Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng là chứng chỉ cần thiết đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Đây cũng là điều kiện và thẩm quyền cho các doanh nghiệp / cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Quy định phân loại cấp công trình

Khi doanh nghiệp xây dựng đang xử lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vẫn còn nhiều thắc mắc về hợp đồng kinh tế có thể xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 1, 2, 3 theo quy định hay không. Hiệp hội Quản lý Xây dựng sẵn sàng hướng dẫn các doanh nghiệp và kỹ sư phân biệt dễ dàng các công trình dân dụng cấp một, cấp hai và cấp ba theo các quy định mới nhất – dự án phân cấp.

Quy định phân cấp đối với công trình xây dựng dân dụng hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP);

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng được quy định tại Nghị định số 62/2013 / NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

Việc phân loại công trình công nghiệp dựa trên các nguyên tắc chung do Bộ Xây dựng QCVN-03-2012-BXD quy định. Theo các quy định mới nhất, kỹ thuật công nghiệp được chia thành cấp độ đầu tiên, thứ hai và thứ ba.

Xây dựng dân dụng I, II, III

Theo quy định về phân loại công trình dân dụng, công trình dân dụng được phân loại theo các cấp sau:

  • Công trình dân dụng cấp đặc biệt: là nhà ở có tổng diện tích xây dựng từ 15.000 mét vuông trở lên (≥15.000 mét vuông) trở lên trên 30 tầng (≥30 tầng).
  • Công trình dân dụng cấp 1: nhà ở có tổng diện tích xây dựng từ 10.000 mét vuông đến dưới 15.000 mét vuông (10.000 mét vuông đến dưới 15.000 mét vuông) hoặc nhà từ 20 đến 29 tầng.
  • Hạng II: Là công trình nhà ở có tổng diện tích xây dựng từ 5.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông (5.000 mét vuông <10.000 mét vuông) hoặc từ 9 tầng đến 19 tầng.
  • Tầng 3: Công trình nhà ở có tổng diện tích xây dựng từ 1.000 mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông (1.000 mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông) hoặc từ 4 đến 8 tầng.
  • Công trình dân dụng cấp 4: là nhà có tổng diện tích xây dựng dưới 1000m2 hoặc tầng cao dưới hoặc bằng 3 tầng (≤3 tầng).

cap-cong-trinh-1-a2-themorningcity-com-vn

Cấp I, II và III của công trình dân dụng

Công trình dân dụng cấp I, II, III được phân loại theo quy mô công suất hoặc mức độ quan trọng (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng). Các phân loại công trình dân dụng cấp 1, 2 và 3 được trình bày chi tiết trong Quy định về cấp công việc tiền tệ của Bộ Xây dựng.

Như vậy, với những thông tin được cung cấp trên đây đã phần nào giúp bạn giải đáp được thắc mắc của mình về cấp công trình được phân loại theo quy định nào rồi đúng không? Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn bổ sung thêm kiến ​​thức về cấu tạo.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button