Tin Tổng Hợp

D Là Gì Trong Vật Lý? Tổng Hợp Các Công Thức Tính D Lớp 11

D là gì? d là kí hiệu của đại lượng nào trong vật lí? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn d là gì trong vật lý và tổng hợp các công thức liên quan.

d là ký hiệu của một đại lượng thường dùng trong vật lý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu D là gì trong vật lý và một số công thức liên quan đến d nhé!

d-la-gi-a6-themorningcity-com-vn

D là gì trong vật lí?

D trong vật lý là gì?

d trong vật lý là trọng lượng riêng của một mét khối của mỗi vật. Trọng lượng riêng được đo bằng Newton trên mét khối (N / m3).

Công thức tính trọng lượng riêng của một vật là thương số của trọng lượng và thể tích.

d = P / V

Trong đó: d là trọng lượng riêng (N / m3), P là trọng lượng (N) và V là thể tích (m3).

Bài tập tham khảo liên quan đến công thức khối lượng riêng

d-la-gi-a7-themorningcity-com-vn

Để củng cố hiểu biết về khối lượng riêng, chúng ta cùng giải một số bài tập liên quan đến công thức khối lượng riêng nhé!

Bài tập 1:

Khối cát có thể tích 80 cm3 là 1,2 kg. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của cát đó.

Trả lời:

Theo đề bài ta có: 80 cm3 = 0,000008 m3.

Mét = 1,2 kg.

Khối lượng riêng của khối cát là D = m / V = ​​1,2 / 0,00001 = 15000kg / m3.

Trọng lượng riêng của khối cát là d = D x 10 = 150.000 N / m3.

Bài tập 2:

Một hộp chè có khối lượng tịnh là 420 gam và thể tích là 0,512 lít thì khối lượng riêng của hộp chè đó là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo câu hỏi của ta: m = 420g = 0,420 kg.

V = 0,512 L = 0,000512 m3.

Trọng lượng riêng của hộp chè đó là: d = P / V = ​​10m / V = ​​(10 x 0,420) / 0,000512 = 8230 N / m3.

Bài tập 3:

Mỗi viên gạch có khối lượng 1,8kg và thể tích 1.400 cm3. Tính trọng lượng riêng của viên gạch đó?

Trả lời:

Theo đề bài ta có: V = 1400 = 0,01400 m3.

Trọng lượng riêng của viên gạch là: d = P / V = ​​(10 x m) / V = ​​(10 x 1,8) / 0,01400 = 1285,8 N / cm3.

Bài tập 4:

Nếu khối lượng tịnh của sữa trong hộp sữa là 387 gam và thể tích là 0,314 lít thì khối lượng riêng của sữa gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,264 N / m3

B. 0,791 N / m3

C. 12643 N / m3

D. 1264 N / m3

Trả lời:

Theo đề bài ta có: m = 397 g = 0,397 kg

V = 0,314 lít = 0,000314 m3

Trọng lượng riêng của sữa: d = P / V = ​​(10 x m) / V = ​​(10 x 0,397) / 0,000314 = 12643 N / m3.

Vì vậy, câu trả lời chính xác:

Một số công thức phổ biến trong vật lý

Cũng giống như khối lượng, mọi thứ trên Trái đất đều có khối lượng riêng, lực hấp dẫn riêng. Chúng ta không thể xác định các yếu tố này một cách tự nhiên mà phải dựa vào quy trình và tính toán.

Sau khi hiểu d là gì trong vật lý, bạn đọc được tham khảo một số công thức thường dùng trong vật lý.

Công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng riêng

d = D x 10

Trong đó: d là khối lượng riêng (N / m3), D là khối lượng riêng (kg / m3).

công thức tính toán lực đẩy

FA = d x V

trong đó: FA là lực đẩy Archimedes (N), d là trọng lượng riêng (N / m3) và V là thể tích bị dịch chuyển (m3).

d-la-gi-a8-themorningcity-com-vn

Công thức tính tỷ trọng

D = m / V

trong đó: D là khối lượng riêng (kg / m3), V là thể tích (m3), m là khối lượng (kg).

Công thức tính tốc độ

v = s / t

trong đó: v là vận tốc (m / s), s là quãng đường vật đi được (m) và t là thời gian đi quãng đường đó.

d-la-gi-a9-themorningcity-com-vn

công thức áp suất

p = F / sẽ

trong đó: p là áp suất (Pa), F là áp suất (N), và S là diện tích bị áp suất (m2).

d-la-gi-a10-themorningcity-com-vn

Công thức tính áp suất chất lỏng

p = d x h

Trong đó: p là áp suất chất lỏng (Pa) hoặc (N / m2), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N / m3), và h là chiều cao cột chất lỏng (m).

công thức cơ học

A = F x s

Trong đó: A là công do lực F (J) hoặc (N.m) thực hiện, F là lực (N) tác dụng lên vật và s là quãng đường vật đã đi được (m).

công thức tính công suất

P = A / t

Trong đó: P là công suất (W), A là công việc đã thực hiện (J) và t là thời gian hoàn thành (các) công việc.

d-la-gi-a5-themorningcity-com-vn

Hi vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu được d là gì trong vật lý và nắm vững các công thức liên quan đến khối lượng riêng.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button