Tin Tổng Hợp

In Charge Of Về Những Gì?

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ có nghĩa riêng và bạn không thể tách chúng ra để dịch. Ví dụ, bạn có biết cụm từ “in charge of“? Cụm từ này có nghĩa là gì và nó được sử dụng như thế nào? Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời cùng với những kiến ​​thức bổ sung bên ngoài để nâng cao kiến ​​thức cho bạn.

In charge of về những gì?

Khi bạn muốn viết một đoạn văn hoặc nói một câu trong khi giao nhiệm vụ. Bạn có thể bối rối về việc sử dụng động từ, giới từ hoặc cụm từ nào. Vì vậy, bây giờ cụm từ “chịu trách nhiệm” thực sự hữu ích với bạn. Cụ thể, ý nghĩa của nó như sau:

“Chịu trách nhiệm khi làm điều gì đó / làm điều gì đó” có nghĩa là chịu trách nhiệm về hoặc chịu trách nhiệm về một điều gì đó. Bạn cũng có thể mở rộng cụm từ “put someone of something / do something / do ai đó phụ trách”, có nghĩa là ủy quyền hoặc giao phó cho ai đó làm việc gì đó. Ngoài ra, cụm từ “đặt ai đó phụ trách điều gì đó / làm điều gì đó” cũng có ý nghĩa tương tự trong Từ điển Đại học Oxford.

Ví dụ: Bạn không phụ trách vũ trụ, bạn tự phụ trách nó.

Xem Thêm: Khi Xử Nữ Yêu Bạn – 9 Điều Cần Lưu Ý Khi Yêu Một Cô Nàng Xử Nữ

(Bạn không chịu trách nhiệm cho vũ trụ, bạn chịu trách nhiệm cho chính mình)

in-charge-of-5-a1-tmc

in-charge-of-5-a2-tmc

in-charge-of-5-a3-tmc

in-charge-of-5-a4-tmc

in-charge-of-5-a5-tmc

in-charge-of-5-a6-tmc

in-charge-of-5-a7-tmc

in-charge-of-5-a8-tmc

Nói cách khác, giai cấp tư sản là sản phẩm của Cách mạng Pháp.

Ví dụ: Nói cách khác, nó không có đặc tính Thatcher.

(Nói cách khác, nó không có dấu ấn của Chủ nghĩa Thất tinh.)

Qua bài viết này, tôi hy vọng bạn đã biết câu trả lời cho cụm từ “in charge of là gì” và cách sử dụng nó. Có những cụm từ liên kết khác mà bạn cần biết để đạt điểm cao về kỹ năng viết của mình. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button