Tin Tổng Hợp

Khoa học là gì? ý nghĩa, phân loại

Đối với một số người, khoa học là gì liên quan đến các khóa học cấp cao đẳng hoặc đại học như vật lý, hóa học và sinh học — chỉ dành cho những sinh viên hàng đầu. Đối với những người khác, khoa học là một nghề được các nhà khoa học theo đuổi trong những chiếc áo khoác phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị chuyên dụng.

khoa-hoc-la-gi-4-a-themorningcity-com-vn

Khoa học là gì?

Về mặt từ nguyên, “khoa học” xuất phát từ tiếng Latinh là “osystemia “, có nghĩa là kiến ​​thức. Khoa học là một tổng thể kiến ​​thức được tổ chức theo lĩnh vực và yêu cầu sử dụng “phương pháp khoa học”. Khoa học có thể được chia thành hai loại: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Khoa học được hiểu là hệ thống tri thức về các quy luật vật chất, quy luật xã hội của tư tưởng.

Khoa học được hiểu là hệ thống tri thức về bản chất xã hội và hệ thống tư duy về các quy luật khách quan của tự nhiên, xã hội và sự phát triển của các tư tưởng. Nó giải thích một cách chính xác nguồn gốc của những sự kiện đó, phát hiện ra mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng, giúp con người hiểu được các quy luật khách quan của thế giới hiện thực để con người vận dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Khoa học còn được hiểu là hoạt động xã hội tìm hiểu, phát hiện ra các quy luật, hiện tượng và vận dụng các quy luật đó để tạo ra các nguyên lý, giải pháp tác động vào sự vật, hiện tượng nhằm biến đổi trạng thái của chúng.

Ý nghĩa của khoa học

Người ta vẫn nói khoa học là động lực của sự phát triển xã hội, làm cho con người trở nên văn minh hơn, nhân ái hơn, tốt đẹp hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Cụ thể, chúng là:

Con người hiểu biết tự nhiên, nắm vững quy luật vận động và biến đổi của vật chất, chinh phục tự nhiên phù hợp với quy luật tự nhiên.

Con người hiểu được quy luật vận động của xã hội mình đang sống và sử dụng chúng để thúc đẩy xã hội đó phát triển nhanh hơn.

Sự hiểu biết của người dân về khoa học ngày càng có ý thức và thận trọng: không nóng vội, không hiểu sai, không chủ quan, kiên định hướng tới chân lý của tự nhiên.

Khoa học chân chính chống lại những ý tưởng sai lầm (mê tín dị đoan, phân biệt chủng tộc, v.v.).

Khoa học giúp con người giảm bớt sức lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự hình thành và phát triển của khoa học

Sự hình thành một khoa học hay một khoa học mới bắt nguồn từ một tiên đề khoa học. Ví dụ từ tiên đề của Eurid: “Từ một điểm bên ngoài một đường thẳng trong cùng một mặt phẳng, một đường thẳng có thể được vẽ song song với đường thẳng đó, và chỉ có một đường thẳng” dẫn đến hình học khoa học.

Trên cơ sở những phát hiện mới về các quy luật tự nhiên và xã hội, hàng loạt bộ môn khoa học đã được hình thành. Một khoa học mới có thể được hình thành theo hai cách, một là sự tách rời các khoa học, hai là sự hợp nhất của các khoa học. Ví dụ:

Cô lập: Triết học: Logic, Xã hội học, Khoa học Giáo dục…

Tích hợp: Kinh tế Giáo dục…

Theo tác giả Dr. Phạm Minh Hạc, Khoa học được chia thành 4 nhóm:

Nhóm Khoa học Tự nhiên

nhóm khoa học xã hội

Nhóm công nghệ

hội đồng khoa học về tư duy

Tất cả các nhóm khoa học trên giao nhau với các nhóm khoa học.

Theo ông Vũ Cao Đàm, một nền khoa học được công nhận khi đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chuẩn 1. Có đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là bản thân sự vật, hiện tượng được đặt trong lĩnh vực quan tâm của ngành khoa học. Một sự vật, hiện tượng cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của nhiều chuyên ngành khác nhau. Nhưng mỗi ngành khoa học lại nghiên cứu những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, con người là đối tượng nghiên cứu của các ngành tâm lý học, y học, xã hội học, v.v.

Tiêu chí 2. Có hệ thống lý thuyết

Chỉ khi một hệ thống lý luận được hình thành, một bộ môn khoa học mới có thể xác định được vị thế của nó trong hệ thống khoa học. Hệ thống lý thuyết bao gồm các khái niệm, phạm trù, định luật, định luật …

Tiêu chí 3. Có phương pháp nghiên cứu

Một ngành khoa học được đặc trưng bởi một hệ thống phương pháp luận: phương pháp luận của riêng nó và những phương pháp luận được áp dụng từ các ngành khoa học khác.

Tiêu chí 4. Có mục đích ứng dụng

Mọi ngành khoa học đều có những ứng dụng thực tế hoặc đóng góp vào sự hiểu biết.

Khoa học tự nhiên và xã hội

khoa học Tự nhiên

Khoa học tự nhiên là nghiên cứu về các đối tượng hoặc hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như ánh sáng, vật chất, trái đất, các thiên thể hoặc cơ thể con người. Khoa học tự nhiên có thể được chia thành khoa học vật lý, khoa học trái đất, khoa học sự sống và các khoa học khác. Khoa học vật lý bao gồm các môn khoa học như

Vật lý (khoa học về các đối tượng vật lý), hóa học (khoa học về vật chất) và thiên văn học (khoa học về các thiên thể). Khoa học trái đất bao gồm các ngành khoa học như địa chất (khoa học trái đất). Khoa học sự sống bao gồm các ngành như sinh học (khoa học về cơ thể con người) và thực vật học (khoa học về thực vật).

Khoa học xã hội

Khoa học xã hội là nghiên cứu về con người hoặc cộng đồng người, chẳng hạn như xã hội, doanh nghiệp, hiệp hội hoặc tập đoàn kinh tế và hành vi của cá nhân và tập thể của họ. Khoa học xã hội có thể được chia thành các bộ môn khoa học như tâm lý học (khoa học về hành vi con người), xã hội học (khoa học về các nhóm xã hội) và kinh tế học (khoa học về các nhóm xã hội kinh doanh, thị trường và kinh tế).

Sự khác biệt

Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội khác nhau theo một số cách.

Khoa học tự nhiên đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác rõ ràng và độc lập với những người tiến hành khoa học. Ví dụ trong vật lý, một thí nghiệm đo tốc độ âm thanh qua môi trường truyền sóng hoặc đo chiết suất của nước sẽ luôn có cùng một kết quả bất kể thời gian, địa điểm, vị trí của thí nghiệm, hoặc người thực hiện thí nghiệm. Nếu hai học sinh cùng làm một thí nghiệm vật lý và nhận được hai giá trị có tính chất vật lý khác nhau thì có nghĩa là một hoặc cả hai học sinh đều có lỗi.

Tuy nhiên, một kết luận như vậy không thể được rút ra đối với các ngành khoa học xã hội, vốn đòi hỏi ít độ chính xác, cụ thể và rõ ràng hơn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một công cụ giả định để đo lường mức độ hạnh phúc của một người, bạn có thể thấy rằng người đó hạnh phúc hay không vui, buồn chán và đôi khi vào những thời điểm khác nhau, vào những thời điểm khác nhau trong ngày, vào những ngày khác nhau. Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào thông tin mà người đó nhận được trong ngày hoặc những sự kiện xảy ra vào ngày hôm trước. Hơn nữa, không có một công cụ hay thước đo nào có thể đo lường chính xác mức độ hạnh phúc của một người. Vì vậy, trong khi một công cụ có thể xác định người đó là “hạnh phúc”, thì biện pháp thứ hai có thể cho kết quả ngược lại, rằng người đó “kém hạnh phúc”.

Nói cách khác, có một mức độ khác biệt lớn trong các phép đo khoa học xã hội và sự thiếu tự tin và đồng thuận trong các kết luận khoa học xã hội. Mặc dù không có bất đồng giữa các nhà khoa học tự nhiên về tốc độ ánh sáng hoặc tốc độ Trái đất quay quanh mặt trời, nhưng bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa các nhà khoa học. Về cách giải quyết các vấn đề xã hội, như ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố quốc tế, vực dậy nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Bất kỳ chuyên ngành khoa học xã hội nào cũng cần phải nhận thức đầy đủ về tính mơ hồ, không chắc chắn và sai lầm của cách giải thích khoa học, điều này phản ánh tính thay đổi cao của các đối tượng nghiên cứu xã hội.

Phân loại dựa trên mục đích nghiên cứu

Khoa học cũng có thể được phân loại theo mục đích của nghiên cứu. Khoa học cơ bản hay còn gọi là khoa học thuần túy, là khoa học giải thích bản chất của sự vật, sự tương tác của chúng và các quy luật chung của sự vật. chẳng hạn như vật lý, toán học và sinh học. Khoa học ứng dụng hay còn gọi là khoa học thực hành là ngành khoa học áp dụng những kiến ​​thức của khoa học cơ bản vào thực tiễn. Ví dụ, kỹ thuật là khoa học áp dụng các quy luật vật lý và hóa học vào thực tế, chẳng hạn như xây dựng cầu để chịu tải nặng hơn hoặc chế tạo động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn; hoặc y học là khoa học áp dụng các quy luật sinh học để điều trị bệnh. Cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đều cần thiết cho sự phát triển của con người. Tuy nhiên, khoa học ứng dụng không thể đứng một mình, mọi liên kết phát triển đều phải dựa vào khoa học cơ bản. Tất nhiên, các công ty công nghiệp và tư nhân có xu hướng ưu tiên khoa học ứng dụng vì giá trị thực tiễn của chúng, trong khi các trường đại học coi trọng cả khoa học cơ bản và ứng dụng.

Qua bài viết về chủ đề khoa học là gì hy vong đã mang đến cho bạn thông tin hữu ích

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button