Tin Tổng Hợp

Phủ Định Biện Chứng Là Gì? Những Đặc Điểm Cơ Bản Của Phủ Định Biện Chứng

Trong triết học, có một phương pháp biện chứng gọi là phủ định biện chứng. Trong phạm vi bài viết này, cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm phủ định biện chứng là gì và các đặc điểm của phủ định biện chứng nhé!

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a7-themorningcity-com-vn

Phủ định biện chứng là gì?

Phủ định là việc loại bỏ hoặc thay thế một sự vật hoặc sự tồn tại của một sự vật. Sự từ chối này có thể đạt được tiến bộ hoặc không.

Trong khi đó, trong triết học, phủ định là phép biện chứng, dùng để chỉ sự phủ định. Đồng thời cần tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật.

Về phủ định biện chứng, một ví dụ minh họa như sau:

Quá trình từ thời điểm một nụ hoa nhú lên. Sau đó các mầm hoa phát triển dần và bón cho quả. Như vậy, sự xuất hiện của quả là sự phủ định biện chứng của hoa. Nhưng quá trình chuyển đổi từ hình dạng hoa sang quả là một quá trình tự nhiên. Điều này giúp loài này tiếp tục phát triển và tồn tại trong môi trường hoang dã.

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a8-themorningcity-com-vn

Phủ định biện chứng là gì?

Nội dung cơ bản của phủ định biện chứng là gì?

Quy luật phủ định là quy luật xác định mối quan hệ và tính kế thừa giữa cái phủ định và cái bị phủ định. Qua sự kế thừa này cho thấy, phủ định biện chứng không phải là phủ định sạch sẽ, phủ định hoàn toàn sự phát triển có trước. Đúng hơn, nó là điều kiện để phát triển, duy trì và bảo tồn những nội dung tích cực. Lặp lại một số đặc điểm cơ bản của cái cũ, nhưng xây dựng trên nền tảng mới cao hơn. Do đó, sự phát triển không phải theo đường thẳng, mà theo đường xoắn ốc.

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a9-themorningcity-com-vn

Nội dung của quy luật phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng có vai trò gì đối với sự phát triển?

Phủ định biện chứng là tiền đề của sự phát triển của sự vật. Đồng thời, tạo điều kiện để sự vật phát triển, phù hợp với tình hình thực tế. Vì phủ định biện chứng là phủ định bản thân sự vật – từ nhu cầu cần thiết của sự phát triển. Quá trình này giúp cho sự vật được biến đổi kế thừa các yếu tố của sự vật được biến đổi. Điều này là cần thiết cho sự phát triển của nhân tố cũ. Đồng thời khắc phục, chắt lọc, khắc phục những hạn chế của cái cũ. Chính nhờ vậy mà mọi thứ mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển lên một tầm cao mới.

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a10-themorningcity-com-vn

Vai trò của phủ định biện chứng trong sự phát triển của sự vật

Các đặc điểm cơ bản của phát biểu phủ định biện chứng

Sau khi hiểu khái niệm phủ định biện chứng là gì, chúng ta cùng tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng nhé! Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản là tính khách quan và tính kế thừa.

Tính khách quan

Phủ định biện chứng mang tính khách quan vì phủ định tồn tại trong bản thân sự vật. Nguyên nhân chủ yếu là kết quả của việc giải quyết những mâu thuẫn bên trong của sự vật.

Bằng cách giải quyết xung đột, mọi thứ sẽ luôn phát triển. Vì vậy, phủ định biện chứng là một tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của sự vật. Tất nhiên, mọi thứ đều có cách tiếp cận tiêu cực dựa trên cách giải quyết xung đột của chính nó.

Phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý chí chủ quan, duy ý chí của mỗi cá nhân. Quá trình phủ định này diễn ra nhanh hay chậm trên cơ sở nắm được quy luật phát triển của sự vật.

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a5-themorningcity-com-vn

Các đặc điểm cơ bản của phát biểu phủ định biện chứng

Di sản

Phủ định biện chứng là kết quả của quá trình phát triển tự thân của sự vật. Vì vậy, nó không thể là sự hủy diệt và hủy diệt hoàn toàn cái cũ.

Cái mới chỉ có thể ra đời trên cơ sở cái cũ. Cái mới ra đời là sự tiếp nối của con người cũ. Đồng thời loại bỏ những mặt tiêu cực cũ, lạc hậu, lỗi thời. Qua đó chọn lọc, giữ lại và cập nhật những mặt tích cực phù hợp, bổ sung những mặt mới phù hợp với thực tế.

Trong quá trình phủ định biện chứng, sự vật luôn có mặt tích cực và mặt tích cực. Nó cũng phủ định sự lạc hậu, tiêu cực. Có thể nói, phát triển là sự biến đổi của cái cũ. Trong đó, giai đoạn sau giữ lại tất cả các tích cực do giai đoạn trước tạo ra. Đồng thời, các khía cạnh thực tế mới được bổ sung. Phủ định biện chứng không chỉ là khắc phục cái cũ, cái cũ. Nó cũng là sự kết nối giữa cũ và mới, cũ và mới, quá khứ và hiện tại. Phủ định biện chứng là một tất yếu của sự phát triển các mối quan hệ.

Ví dụ: Ở bất kỳ loài sinh vật nào, con cái kế thừa những yếu tố tích cực của bố mẹ trong khi bỏ qua những yếu tố tụt hậu.

Ý nghĩa của phủ định biện chứng

Ý nghĩa của phủ định biện chứng? Quy luật phủ định của phủ định làm bộc lộ chiều hướng vận động và phát triển của sự vật. Nó có ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn.

Cái mới chắc chắn sẽ nổi bật hơn cái cũ, nhưng những tranh cãi cũ không thể bị lu mờ hoàn toàn

Trong hiểu biết và hoạt động thực tiễn, chúng ta phải thấy rằng cái mới nhất định sẽ thay thế cái cũ, tiến bộ nhất định sẽ khắc phục lạc hậu. Cái mới ra đời từ cái cũ, kế thừa tất cả những mặt tích cực của cái cũ. Vì vậy, cần phải chống lại thái độ tiêu cực cũ về sự sạch sẽ.

Tích cực khám phá, nuôi dưỡng và quảng bá

Phủ định biện chứng là gì? Trong thực tế, chúng ta phải biết khám phá và trân trọng những điều mới mẻ. Những phát triển mới trong tương lai phải luôn được tin tưởng. Cái mới dù yếu kém lúc đầu cũng phải được nâng đỡ, nuôi dưỡng và phát huy. Từ đó, tạo điều kiện để cái mới chiến thắng cái cũ.

Trong khi chống lại cái cũ, chúng ta phải biết chắt lọc, “gột rửa” và giữ cho cái cũ có giá trị tích cực. Đồng thời cải tạo cái cũ cho phù hợp với điều kiện mới. Khi nhìn nhận và đánh giá quá khứ, chúng ta phải chống lại một thái độ “hư vô”.

phu-dinh-bien-chung-la-gi-2-a6-themorningcity-com-vn

Ý nghĩa của phủ định biện chứng

Thái độ bảo thủ phải được khắc phục và xóa bỏ các quy ước xã hội

Chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn quá khứ, nhưng phải khắc phục những thái độ bảo thủ, lạc hậu cản trở sự phát triển của lịch sử.

Chúng ta nên cảnh giác với những hủ tục cổ hủ lạc hậu như cưới xin, ma chay, cúng hè,… và quan niệm “trọng nam khinh nữ” trong sinh đẻ …

Hi vọng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp bạn đọc hiểu được phủ định biện chứng là gì? Các em cũng có thể tìm hiểu thêm về nội dung và đặc điểm của phủ định biện chứng qua bài viết này nhé! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các bài viết của chúng tôi!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button