Tag

delay là gì

Delay là gì? Chi tiết từ A-Z về việc sử dụng các kỹ thuật một cách hiệu quả

Delay là gì? Delay là một thuật ngữ ám chỉ một chuyến bay bị hoãn, hay đơn giản là lịch …