Tag

Even Though Là Gì?

Even Though Là Gì?

Although, Even though, Though và Even if là những cụm từ chúng ta thường gặp trong tiếng Anh. Vì chúng …