Tag

Inc là gì

Công ty là gì? Sự khác biệt giữa inc là gì và Công ty

Inc. là một từ viết tắt phổ biến thường theo sau tên của một công ty hoặc doanh nghiệp. Vậy …