Tag

Revenue là gì

Revenue là gì? Sự khác biệt giữa Revenue, ncome và sales

Gần đây nổi lên từ chuyên ngành Revenue do kinh tế phát triển như hiện nay. Vậy Revenue là gì? …