Tag

tâm sinh tướng

Tâm Sinh Tướng là gì?

Trong cụ từ tâm sinh tướng được ghép lại từ 3 từ tâm, sinh, tướng. Mỗi từ được mang hàm …