Tag

thành phần biệt lập

Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập bạn phải biết

Một câu gồm có các thành phần chính và phụ. Trong số đó, có thành phần biệt lập tuy không …